Tasuta huviringi koht | Toetuse kokkuvõte

Kas teadsid, et Pärnu linnalt on võimalik saada Huvihariduse ja huvitegevuse toetust?

Eelmisel õppeaastal jäi suur osa sellest toetusest kasutamata, kuna taotlemise protsess oli kas arusaamatu või liiga keeruline. On palju lapsi, keda teeks huviringis käimine õnnelikuks, kuid kahjuks ei ole vanematel selleks vahendeid. Oleme teinud lühema kokkuvõtte sellest, kes toetust saab ja kuidas selleni jõuda:

Tee kiire arvutus, kas pere suurus ja sissetulek jäävad tingimuste piiridesse:
Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud kuutasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2018. aastal 500 eurot kuus). Leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku leidmiseks summeeritakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekud ja lahutatakse saadud summast leibkonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, saadud tulemus jagatakse leibkonna liikmete arvuga.

Toetust määratakse kuni 100€ lapse kohta.
Võimalik on katta 100% huviringi osavõtutasust, transpordikuludest, vahenditest ja isegi võistlustel ning laagrites osalemisest.

Taotlemiseks vajalik info:
Toetust igakuiste kulude (näiteks osavõtutasu) hüvitamiseks makstakse üldjuhul taotlusele järgneva poolaasta jooksul. Arvestatakse õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha. Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Detailne info ja taotlemine: Info Pärnu Linna kodulehel.

NB! Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Veel uudiseid

Novembri silmapaistvaim tantsija

Black and Brownie õpetajad istuvad iga kuu korra kokku ja arutavad pikalt, kes oli kogu kooli peale eelmise kuu kõige… Loe lähemalt

Oktoobri silmapaistvaim tantsija

Black and Brownie õpetajad istuvad iga kuu korra kokku ja arutavad pikalt, kes oli kogu kooli peale eelmise kuu kõige… Loe lähemalt

BB pusad nüüd saadaval

PUSADE TELLIMINE ON LÕPPENUD!   Sellel sügisel on võimalik kõikidel BB õpilastel ja toetajatel endale soetada 🙌 Black and Brownie pusad…. Loe lähemalt

Septembri silmapaistvaim tantsija

Black and Brownie õpetajad istuvad iga kuu korra kokku ja arutavad pikalt, kes oli kogu kooli peale eelmise kuu kõige… Loe lähemalt